Věda je výzkum, kterým se zaobírá člověk. Cílem je zajištění důležitých poznatků. Dnešní věda vychází z pozorování a zkoumání pokusů. Každý jeden pokus je opakovaně pozorován a zapisován. Věda vznikla v starověkém Řecku, kde staří filozofové zkoumali a spisovali všechny objekty výzkumu. Vědu můžeme dělit na abstraktní a reálnou, podle toho ji můžeme dále dělit na přírodní a humánní. Ve vědě jsou často využívané různé typy mikroskopů na zkoumání mikroorganismů a malých živočichů.

Na druhé straně, v astrologii využíváme teleskopy na zkoumání velkých těles, které jsou vzdálené i na miliony světelných let. Práce vědců je velmi důležitá pro naši budoucnost, hlavně v oblasti rozvíjení se. Díky nim naše společnost postupuje vpřed v každé sféře. Mnoho vědců pracuje na odvrácení našeho zániku. Zkoumají globální oteplování, znečištění řek jezer, moří a oceánů. I díky nim dokážeme využívat sluneční, vodní a větrnou energii. Díky tomu naše planeta tolik netrpí tím, že využíváme vyčerpatelné zdroje energie, ale využíváme ty obnovitelné.

Výzkum jako důležitá součást vědy

Výzkum je bádání, kde vědci poznávají dosud nepoznané skutečnosti. Rozlišujeme základní výzkumy, aplikovaný výzkum, experimentální a teoretický výzkum. Dále ho můžeme dělit na individuální (kde na výzkumu pracuje jeden člověk) a týmový (kde pracuje na výzkumu skupina lidí). Je to vědecká činnost, které cílem je poznat příčiny a podmínky bytí konkrétních společenských a přírodních jevů.

Pod pojmem základní výzkum chápeme výzkum, který se zaobírá dalším rozvojem v oblasti, s kterou jsme už trochu obeznámení. Zaobírá se teoretickými otázkami a výsledky není nutné aplikovat. Zatímco u aplikovaného výzkumu, který se zaobírá finální fází výzkumu, se výsledky zaměřují na okamžité využití v praxi. Aby se naplno využil aplikovaný výzkum, musí být základní výzkum vůči němu v dostatečném předstihu, aby se omezili všechny vedlejší účinky v praxi.